Reservation af baner

Banerne må tidligst reserveres 5 dage før spilletid.
Turneringsspillere må reservere 7 dage før spilletid.
  • Du reserverer en tid på banen ved, at hænge din makkers og dit medlemsnummer på reservationstavlen.
  • Du må kun reservere for en time ad gangen.
  • Singlespillere har mulighed for at anvende x-brikkerne.
  • Du skal møde op 5 min. før spilletid.
  • Din reservation bortfalder, hvis banen er fri 10 min. efter reservationstidspunktet.
  • Du skal stoppe tidsnok til at kunne klargøre banen til de næste. Der skal også være tid til at vande banen.
  • HUSK - at tage jeres brikker af efter spilletid.
  • HUSK - at fjerne brikker, hvis man er forhindret i at spille - så andre har muligheden for at få banen.